درخواست دمو

سامانه رزرواسیون مرکزی هتلی

پنل و فرانت‌آفیس کامل هتلی، برای تعیین تمامی استراتژی‌های فروش هتل

سامانه مدیریت کانال‌های فروش و تامین

راهکاری برخط برای ارتباط میان اقامت‌گاه و مراکز فروش

سامانه رزرواسیون مرکزی آژانسی

پنل آژانسی کامل، با امکانات متنوع و متصل به تمامی اقامت‌گاه‌های متصل به لاماسو