مدیر محصول

مدیر محصول ناظر بر چشم‌انداز محصول از بالاترین سطوح مدیریت اجرایی تا تیم‌های توسعه و پیاده‌سازی است. از مدیر محصول غالباً با عنوان «مدیرعامل اجرایی» آن محصول یاد می‌شود. مدیر محصول وظیفهٔ تحقیق، گزینش و رانش فرایند توسعهٔ محصول در یک سازمان را بر عهده دارد.

نیازمندی‌ها

  • توانمندی کار تیمی
  • توانمندی کار تیمی

توانمندیهای مورد نیاز

  • مسلط یه JS
  • مسلط یه JS

مزایای لاماسو

  • محیط ضمیمی
  • رشد فردی و تیمی

چرا لاماسو

محیطی گرم و دوستانه
کمک به رشد و پیشرفت شخصی و کاری
کسب‌وکاری به‌روز و نوین